Kvadratiska silos

Kvadratiska silos

Triotec kvadratisk silo för bioenergitillämpningar

Silon fungerar som en dammavskiljarcyklon. Frånluften antingen via en dammavskiljarkon eller ett separat dammrör och ut via taket. Det branta taket hålls rent. Effektiv avfettningsbehandling före målning. Insidan målad en gång och utsidan två gånger. Prydlig förvaringslösning med lång livslängd, baseras till sin konstruktion på Triotecs ø2300 fodersilo, som redan tillverkats i över 1500 exemplar. Inspektionsfönster under manluckan som är standard. Brant bottenkon, jämn och komplett tömning. Silons yttre mått 2,2 x 2,2 m. En silos platta 3,2 x 3,2 m. Lämpar sig för olika slags pellets, foder och rybs. Brädfodringen kan enkelt monteras direkt på silons ram om placeringen kräver brädfodring. Som tilläggsutrustning finns påfyllningssystem med fläkt, påfyllnadsskruv och silovågsberedskap.

Rörramen och de kantpressade väggprofilerna gör Triotecs kvadratiska silo till en stadig, tät och hållbar förvaringslösning

Storleksalternativ för Triotecs kvadratiska silo:

Kapacitet (m³) 6,5 10,5 14,5 18,5 22,5 26,5 30,5
Kapacitet (x 1000 kg) 4,2 6,8 9,4 12 14,6 17,2 19,8
Höjd (m) 3,8 4,7 5,6 6,5 7,4 8,3 9,2

Kontakt